Hatályba lépés időpontja: 2022. 10. 28.

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó Páli-Apostol Klaudia Alexandra e.v. (székhely: 2364 Ócsa, Őrház u. 7., adószám: 55715368-1-33, email: info@pozitivpszichologus.hu, telefonszám: +36305733083) a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) közötti szerződés általános feltételeit, a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.

A Szolgáltató fenntartja a jogát annak, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja. A módosításról rövid felhívásban tájékoztatja a regisztrált felhasználókat, amelyet a fiók regisztrációjánál megadott email címre kiküld, továbbá közzéteszi a módosított változatot egységes szerkezetbe foglalva a weboldalán.

A szerződés tárgya – A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

A Szolgáltató weboldalán keresztül ebook vásárlása, tanácsadásra jelentkezés, tanfolyamra jelentkezés, időpontfoglalás, online fizetés.

Elérhető szolgáltatások

A tanácsadásra és tanfolyamra történő jelentkezés, valamint az ebook megvásárlásának folyamata a Szolgáltató internetes weblapján keresztül

 1. A Szolgáltató tanfolyamaira és tanácsadásaira a weblapján keresztül lehet regisztrálni oly módon, hogy Megrendelő a tanfolyam, illetve tanácsadás nevére vagy fotójára kattintva bővebben megtekintheti az ismertetőt, valamint a szolgáltatás árát. Megrendelő a kiválasztott tanfolyamra vagy tanácsadásra a Kosárba teszem gombra kattintva tud jelentkezni. A kiválasztott tanfolyam vagy tanácsadás ezt követően egy virtuális kosárba kerül, azonban ekkor még nem jön létre fizetési kötelezettség. Lehetőség van arra, hogy Megrendelő a megrendelést áttekintse, illetve a Vásárlás folytatása gombra kattintva további, a weboldalon meghirdetett tanfolyamokat, ebookot, vagy további tanácsadást tegyen a kosarába. A kosár minden esetben automatikusan kiszámítja a megrendelés végösszegét, valamint lehetőséget biztosít a Kupon beváltására is.
 2. A megrendelés során az alábbi személyes adatokat kell megadni:
  • név
  • számlázási cím
  • email
  • bankkártya száma
  • bankkártya lejárati ideje
  • CVC kód
 3. A Szolgáltató tanfolyamainak díját minden esetben előre el kell utalni a Szolgáltató MKB-nál vezetett, 10300002-50808751-11103280 pénzforgalmi számlájára. A megrendelés kifizetése a Stripe rendszerrel történik.
 4. A szerződés a Megrendelés elküldése gombra kattintva jön létre.
 5. Megrendelő az ebookot a Kosárba teszem gombra kattintva tudja a virtuális kosárba helyezni, azonban ekkor még nem jön létre fizetési kötelezettség. Lehetőség van arra, hogy Megrendelő a megrendelést áttekintse, illetve a Vásárlás folytatása gombra kattintva további, a weboldalon meghirdetett tanfolyamokat vagy tanácsadásokat tegyen a kosarába. A kosár minden esetben automatikusan kiszámítja a megrendelés végösszegét.
 6. Megrendelő a Megrendelés elküldése gombra kattintva tudja a kiválasztott ebookot megvásárolni. A díjat ebben az esetben is a Szolgáltatónak online kell kiegyenlíteni a Stripe rendszeren keresztül a fent megadott bankszámlára.
 7. Tájékoztatjuk, hogy a megrendelés során a Megrendelő köteles személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni, és a megadott adatokban történő változásról a Szolgálatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Szolgáltató nem felel a felhasználói megrendelés során történt adatok téves, hibás megadásából eredő kárért, ugyanis a Megrendelőnek bármikor lehetősége van a weboldalonon megadott személyes adatait módosítani, javítani a Megrendelés elküldése gombra kattintás előtt. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, kétség esetén pedig a Megrendelő valódiságát ellenőrizheti, emellett fenntartja jogát arra, hogy amennyiben a Megrendelő valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy a regisztráció során személyes adatokkal él vissza, akkor a megrendelést visszautasítsa.
 8. A megrendelés során megadott személyes adatok nem nyilvánosak, harmadik személy nem férhet hozzájuk.
 9. A Szolgáltató internetes weboldalán történő jelentkezés során megadott email címmel és jelszóval kapcsolatos tevékenységekért a Megrendelőt teljes körű felelősség terheli, valamint vállalja, hogy amennyiben adatainak bármilyen illetéktelen felhasználását, biztonságának sérülését érzékeli, haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé. Szolgáltató a jelszó tárolásából, valamint az email cím és a jelszó harmadik személyek részére történő átadásából eredő károkért nem felel.
 10. Szolgáltató nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ide értve a vis majort; valamint a Megrendelő internetszolgáltatójának díjait is.
 11. A megrendelés elektronikus úton megkötött, magyar nyelvű szerződésnek minősül.
 12. Szolgáltató a Megrendelőnek a megrendelés megérkezéséről késedelem nélkül (legkésőbb 24 órán belül) visszaigazolást küld. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg Megrendelőnek a visszaigazolás, Megrendelő mentesül a teljesítési kötelezettség alól.
 13. Online tanácsadásra történő jelentkezés esetén a tanácsadások a Megrendelő otthonában, a Google Meet alkalmazáson keresztül, meeting formájában kerülnek megtartásra. Az időpontot Megrendelő a Szolgáltató megrendelést visszaigazoló emailjében küldött Calendly linken tudja lefoglalni. A részvételhez szükséges, hogy a Megrendelő a Google Meet alkalmazást akár számítógépre, akár mobil eszközre ingyenesen letöltse és regisztráljon. Az online meeting meghívóját a Szolgáltató előre elküldi a Megrendelő által megadott email címre a Calendlyben történő foglalást követően. A rendszer emellett automatikusan megküldi a szamlazz.hu által kiállított számlát is. Megrendelő a meetingbe becsatlakozni az emailben küldött linkre kattintva tud, ezt követően pedig a Szolgáltató, mint az esemény szervezője engedi a csatlakozást a meetinghez.
 14. Tanácsadás esetén mindig az első konzultáción beszélik meg Felek az együttműködésük jövőbeni kereteit: hány ülésre lesz szükség előreláthatólag és milyen gyakorisággal. Az új időpontokat mindig a konzultáció végén beszélik meg Felek, melynek Calendlyben rögzítésével egyidejűleg Megrendelő megkapja a következő ülés díjbekérőjét.
 15. Megrendelő tudomásul veszi, hogy emailes visszajelzést tartalmazó szolgáltatás megvásárlása során a Szolgáltató 7 munkanapos időintervallumban küldi el a visszajelzést a Megrendelő számára. A visszajelzés elküldésére rendelkezésre álló 7 munkanap azuán kezdődik el, miután a Megrendelő az info@pozitivpszichologus.hu email címre elküldte a visszajelzés alapját képző dokumentumot.
 16. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt tanfolyamok a Szolgáltató zárt Facebook csoportjában kerülnek megtartásra oly módon, hogy Szolgáltató hetente feltölti a tananyagok a zárt csoportba, illetve megküldi a Megrendelő számára a megrendeléskor megadott email címre. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a tanfolyamok nem jelenléti oktatás keretében történnek, nincs személyes konzultáció, hanem a Szolgáltató által megküldött feladatokat Megrendelőnek önállóan, saját időbeosztása alapján kell elvégeznie.
 17. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt email tanfolyamok tananyagai emailben érkeznek meg a Megrendelő számára a megrendeléskor megadott email címre. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az email tanfolyamok nem jelenléti oktatás keretében történnek, nincs személyes konzultáció, hanem a Szolgáltató által megküldött feladatokat Megrendelőnek önállóan, saját időbeosztása alapján kell elvégeznie.

Elállási jog

 1. A vonatkozó jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek. 3. pontja) szerint fogyasztónak minősülő Megrendelőre vonatkozó elállási és/vagy felmondási joggal kapcsolatban Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás jellegére tekintettel a Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási jogát a tanfolyamok tekintetében nem gyakorolhatja, hiszen mind a jelenléti, mind az online formában meghirdetett tanfolyam szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásnak minősül, melynek teljesítési napját a Szolgáltató előre meghatározza, Megrendelő pedig ennek tudatában jelentkezik rá. Jelen rendelkezés vonatkozik az ajándékkártyán beváltott tanfolyamokra is.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megvásárolt ebookok esetén a díj visszafizetése nem lehetséges a Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés m) pontja szerint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Lemondás

 1. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben az előre lefoglalt és befizetett tanácsadáson nem tud részt venni és azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órával a tanácsadás napja előtt jelzi a Szolgáltató számára, Szolgáltató biztosítja, hogy Megrendelő az időpontot módosítsa a Calendlyben. Szolgáltató az időpont módosítását a választott időpont előtt 24 órával már nem biztosítja. Már folyamatban lévő, több ülésből álló tanácsadás esetén Megrendelő az info@pozitivpszichologus.hu email címre küldött levéllel tudja módosítani az előre megbeszélt és Calendlyben is rögzített időpontot.
 2. Ha Megrendelő a tanácsadáson nem jelenik meg és erről semmilyen formában nem tájékoztatta a Szolgáltatót, számára a tanácsadás megtartottnak minősül, a díját nem követelheti vissza, és más tanácsadásra, pótalkalomra sem használhatja fel.
 3. Ha a lemondás oka akár a Szolgáltatónál, akár a Megrendelőnél merül fel az érdekkörén kívül eső ok miatt (vis maior), Szolgáltató egyedileg új alkalmat beszél meg a jelentkezett Megrendelővel, ahol pótolják az elmaradt tanácsadást. Felek a vis maior okát írásban, email formájában kötelesek egymásnak jelezni haladéktalanul, a megrendelés során megadott email címen kommunikálva.
 4. Tanfolyamok estén, tekintettel arra, hogy a tanfolyamok nem jelenléti oktatás keretében történnek, nem személyes konzultációval, ha Megrendelő a tanfolyam kezdetétől számított 1 héten belül, írásban, email formájában jelzi a Szolgáltatónak, hogy nem kíván részt venni a tanfolyamon, úgy Szolgáltató a tanfolyam, teljes árát téríti meg a Megrendelő számára. Szolgáltató 1 héten túl ezt a lehetőséget már nem biztosítja a Megrendelő számára.

A Szolgáltató felelősségi köre

 1. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
 2. Hibás teljesítés: a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 3. Kellékszavatosság: Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint
  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

 • Hibásan feltüntetett ár esetén a szerződés a Szolgáltató által feltüntetett hibás áron jön létre.

Az ÁSZF elfogadása

 1. Megrendelő jelen ÁSZF-et a webshopból történő rendelése során fogadja el. Megrendelő egyúttal az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  1. Megrendelő továbbá hozzájárul, hogy a Szolgáltató weboldalán történő rendelés és jelentkezés során megadott és kezelt személyes adatait Szolgáltató az ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.
  2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weboldalon csak az ÁSZF elfogadásával jogosult tanfolyamra jelentkezni, online videót vásárolni, valamint eszközöket rendelni.

Adatkezelés

 1. A www.pozitivpszichologus.hu internetes weboldalon kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatót a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

 1. Szolgáltató és Megrendelő köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződés lényeges körülményeiről.
 2. Megrendelő a Szolgáltatóval emailben, telefonon vagy emailben kommunikálhat.

A Szerződés megszűnése és megszűntetése

 1. Szolgáltató jogosult a Megrendelővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 2. Megrendelő jogosult Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 3.  Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Megrendelő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.
 5. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozott időtartamra kötik.
 6. Ha a Megrendelő a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles az abból eredő kárt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed
  • a Megrendelő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra,
  • következményes károkra,
  •  felelősségi károkra,
  • a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és
  • a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

Szerzői jogok

 1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a rendelkezésre bocsátott írásos ebook szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Szolgáltató által készített jegyzet engedély nélküli felhasználása.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamon elhangzott információkat, az ott megszerzett tudást, átadott oktatási anyagokat nem jogosult felhasználni, nem terjesztheti, továbbá nem teheti közzé és harmadik személyek számára jelenléti vagy online oktatáson vagy írott tananyag formájában nem adhatja át.

Panaszok intézése

 1. Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a panaszfelvételre adott válasszal együtt a panaszfelvétel napjától számított öt évig megőrizni.
 2. Szolgáltató köteles a hozzá beérkezett panaszt 30 napon belül megvizsgálni és arra érdemi választ adni. Elutasító válasz esetén Szolgáltató köteles írásban megindokolni az elutasítás okát.
 3. A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közti megállapodással, vagy a Megrendelő, mint fogyasztó lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezhetők. Amennyiben a fenti lehetőségek nem vezetnek eredményre, felek választásuk szerint a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhatnak. A lakcím szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarák:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Mitev Hrisztó
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 • Ezen felül lehetőség van még, hogy az ODR rendszeren (Online Vitarendezési Platform) keresztül rendezze a vásárlás során kialakult esetleges problémát. A rendszer célja, hogy az OVR platformon keresztül a kereskedővel vegye fel a kapcsoltot. További információt és a rendszert az alábbi linkre kattintva találja meg a Megrendelő:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

Az ÁSZF módosítása

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet:
  1.  a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
  2. jogszabályváltozás;
  3.  a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
 2.  Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a weboldalon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Megrendelőket az ÁSZF módosulásáról (email).
 3. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Megrendelő a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

Vegyes rendelkezések

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.
 2. Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.
 3. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.
Shopping Cart
Scroll to Top