Az anyai stressz kezelésének tudománya

stressz az, amikor egy személy a környezetéből érkező megterhelést, kényszert vagy lehetőséget ítéli meg, mint olyant, ami meghaladja az erőforrásait. A stressz forrása lehet minket ért kár vagy veszteség, észlelt vagy vélt fenyegetés, sőt kihívás is.

Az anyai stressz a modern élet egyik legnagyobb kihívása, különösen a 25-35 éves kisgyermekes anyák számára. Ebben az életkorban a nők gyakran egyszerre néznek szembe a karrierépítés, a családalapítás és a kisgyermekes nevelés kihívásaival. A követelmények és az elvárások súlyos terhet rónak rájuk, ami gyakran vezet érzelmi kimerültséghez és stresszhelyzetekhez.

Ebben a cikkben bemutatom az anyai stressz következményeit, és arról is írok, hogyan lehet hatékonyan kezelni ezt a kihívást.

Az anyai stressz okai

Az anyai stressz mélyreható megértése kulcsfontosságú annak érdekében, hogy könnyebben meg tudjunk bírkózni a kisgyerekes anyásággal járó érzelmi feszültségekkel.

A napi stresszforrások az anyai szerep kapcsán

A kisgyermekes anyák napja rendkívül sűrű és tevékenységekben gazdag, gyakran kevés időt hagyva önmaguknak. Az időhiány, a folyamatos figyelem, gondozási feladatok és az ezzel járó döntések, mint például az étkezési szokások vagy az alvási rend, mind-mind komoly stresszt okozhatnak. Az anyai szerep vállalása sokszor nem csak fizikai, de érzelmi és szociális kihívásokat is magával hoz.

A kisgyermekes anyák napi stresszforrásainak egy másik fontos tényezője a gyermekük igényeinek és fejlődési szakaszának megfelelő nevelés megtalálása. Ez az anya és gyermek közötti kapcsolat jelentős részét teszi ki, és érzelmileg kimerítő.

Az anyai stressz mélyebb megértése és az ehhez kapcsolódó stresszkezelési technikák bemutatása segíthetnek a kisgyermekes anyáknak a mindennapi stresszhelyzetek hatékonyabb kezelésében.

Az elvárások és társadalmi nyomások szerepe az anyai stresszben

Az anyai stressz kialakulásában nagy szerepet játszanak az anyákkal szemben támasztott elvárások és a társadalmi nyomások.

Az idealizált anyai életmód és a valóság közötti konfliktus jelentős érzelmi terhet jelent. Az anyai szerephez kapcsolódó társadalmi várakozások olykor nehezen egyeztethetők össze a valósággal, ami további stresszt okoz. A reális elvárások elfogadása és a szociális normák átgondolása segíthet az anyai stressz kezelésében és a mindennapi kihívások könnyebb átvészelésében.

A stressz testi, fiziológiai aspektusai

A megélt stressz nagysága függ a kiváltó esemény befolyásolhatóságától és bejósolhatóságától. Az olyan események, amik az énképünkkel függnek össze, vagy saját magunkkal kapcsolatos konfliktusokat gerjesztenek, nagyobb stresszhatást váltanak ki. A stresszt kiváltó eseményeket stresszornak nevezzünk, fő jellemzőjük, hogy alkalmazkodást kívánnak.

A stressz állapotának kialakulására sok elmélet született korábban, ezek közül a legismertebb Selye János Általános Adaptációs Szindróma elmélete. Selye laboratóriumi kutatásokra hivatkozva a stressz válasz kialakulásának három fázisát írta le, ezek a vészreakció (alarm), az aktív ellenállás (rezisztencia, adaptáció) és a kimerülés

vészreakció szakasza alatt a szervezet találkozik a stresszt kiváltó ingerrel, beindulnak a vegetatív idegrendszeri reakciók, különböző fiziológiai válaszok keletkeznek a veszélyhelyzet elhárítására, amik felkészítik a szervezetet az „üss vagy fuss” válasz kivitelezésére. Ezeket a testi folyamatokat Cannon féle vészreakciók néven is ismerjük:

 • felgyorsul a szívműködés, hogy több vér jusson az izmokhoz,
 • felgyorsul a légzés, hogy több oxigén jusson a vérbe,
 • megemelkedik a vérnyomás az izmok munkáját segítendő,
 • emelkedik a vércukorszint,
 • a véreloszlás megváltozik, a nem létfontosságú szervekről a meneküléshez szükséges szervek felé áramlik,
 • kitágulnak a pupillák, hogy több fény jusson a szembe,
 • az idegrendszer éber lesz, a figyelem beszűkül.

Az aktív ellenállás szakasza alatt a kiváltó inger továbbra is fennáll, hatása elhúzódik, a szervezet továbbra is fenntartja a védekezést, alkalmazkodást. Ez rendkívül megterheli a szervezetet, és egy idő után a tartalék energiák is felhasználásra kerülnek. Komoly egészségkárosító veszéllyel jár ez a szakasz, itt alakulhatnak ki a stresszbetegségként, pszichoszomatikus betegségként ismert kórképek. Ilyenek lehetnek például:

 • fejfájás,
 • szív- és érrendszeri megbetegedések,
 • emésztőszervi megbetegedések,
 • hát- és ízületi fájdalommal járó megbetegedések,
 • allergia, bőrkiütések,
 • gyulladásos megbetegedések.

kimerülés szakaszában a folyamatos stressz hatására a szervezet elveszti ellenálló képességét. A szervezet teljes kimerülése következik be, szöveti elváltozások, súlyos megbetegedések alakulnak ki. 

Léteznek olyan stresszélmények, amik testi, lelki egészségkárosodáshoz vezetnek – ezek a distressz élmények, amiket fent is olvashattál. A klasszikus pszichológia általában ezekről az élményekről beszél. 

Az érzelemszabályozás gyakorlata

Az érzelmek olyan választ jelentenek az ismételten jelentkező környezeti kihívásokra, melyek „evolúciósan kipróbáltak”, azaz alkalmazkodási értékük magas, ez mind a negatív, mind a pozitív érzelmekre igaz. 

Kiváltképp látszik ez negatív események által kiváltott érzelmek – például a szorongás, a harag, a szomorúság – esetében. Ezek az érzelmek nagyon motiválóak, arra késztetik a személyt, hogy olyan tevékenységet végezzen, amivel a negatív érzései csökkenjenek, így segítik az alkalmazkodást a nehéz élethelyzetekben. Ha azonban túl erőteljesek, vagy túl hosszan fennmaradnak, rontják a sikeres megküzdés esélyét és pszichés zavarok kialakulásához vezethetnek.

Az érzelemszabályozás kognitív elmélete

A mentális egészség megőrzéséhez kiemelten fontos az érzelmek sikeres szabályozása. Maga az érzelemszabályozás olyan tudatos és nem tudatos folyamatokat összességét jelenti, amikkel a személy az érzelmi válaszait módosítja.

Az érzelemkezelés kognitív elmélete szerint alapvetően kétfajta szabályozó stratégia létezik: a kognitív újraértékelés (átkeretezés) és az expresszív elnyomás.

A kognitív átkeretezés az érzelmi válaszokat változtatja meg azáltal, hogy átformálja az adott helyzet jelentését. Ezáltal hatékonyan szabályozza az érzelmek kifejezését és a viselkedést.

Az érzelemszabályozás másik fő stratégiája az elnyomás. Ennek a folyamatnak a során gátlás alá kerül az érzelem kifejezése. Ez csekély vagy semmilyen változást nem eredményez az érzelmi válaszban, viszont az érzelem során keletkezett vegetatív változásokat nem állítja meg.

Más kutatások további érzelemszabályozási stratégiákat hoztak előtérbe, ezek az elfogadás, az elkerülés, a problémamegoldás és a rumináció. Az adaptív, a stressz helyzet hatékony és egészséges kezelését elősegítő stratégiák az átkeretezés, az elfogadás és a problémamegoldás. A problémamegoldás készségébe az adott szituáció vagy a következmények megváltoztatására irányuló törekvésre vonatkozik. A problémamegoldás során a probléma meghatározása, majd a megoldási alternatívák mérlegelése, illetve az optimálisnak tűnő megoldás melletti döntés, majd ezt követően annak a végrehajtás is megtörténik.

Ebből következik, hogy maladaptív, azaz a stresszre adott káros stratégiák a következők: elnyomás, elkerülés és rumináció. A rumináció azt jelenti, hogy (szemben az elfojtással és az elkerüléssel) az egyén állandóan ismételgeti az adott stressz élménnyel kapcsolatos érzelmeket, gondolatokat, okokat és következményeket. Alapja az, hogy az emberek meg akarják érteni a számukra nehéz helyzeteket, fontos kiemelni, hogy a problémamegoldással ellentétben itt a negatív élményeken van a fókusz, és a megoldás keresése helyett a döntésképtelenséget és a tehetetlenséget erősíti ez a stratégia.

Az anyai stresszt követő poszt traumatikus növekedés

A rumináció azonban kivételes esetben tud adaptív stratégiává is válni. Újabb kutatási eredmények szerint nem csak poszt-traumatikus stressz szindróma létezik, hanem poszt-traumatikus növekedés is. Ebben az esetben a kezdeti automatikus ruminációt, majd valamilyen adaptív stratégiát követően megjelenik a szándékos repetitív, ismétlődő rumináció, és így kognitív feldolgozás is, ami alapján a személy képes elengedni korábbi álláspontját életének meghatározó részével kapcsolatban – ez viszont általában kritikus élethelyzetek után történik meg. A poszt-traumatikus növekedés olyan pozitív változás megtapasztalása, amely nagyfokú kihívást jelentő életválsággal való küzdelem eredményeként alakul ki.

Az anyai stressz és a poszttraumatikus növekedés közötti kapcsolat mélyebb megértése segíthet az érintett kisgyermekes anyáknak abban, hogy a nehéz időszakokból tanulva fejlődjenek és erősödjenek.

Az anyai stressz esetén ez azt jelentheti, hogy az édesanyák az érzelmileg nehéz időszakokat követően erősebbek, kitartóbbak és érzékenyebbek lehetnek az életük egyéb területein. Fontos kiemelni, hogy a poszttraumatikus növekedés nem a stresszhelyzetek elbagatellizálását jelenti, hanem inkább a személyes erőforrások és ellenálló képességek fejlesztését.

Ezáltal az anyai stressz és a poszttraumatikus növekedés kapcsolata nemcsak egyéni szinten, de társadalmi szinten is jelentős. Az anyák, akik képesek tanulni és fejlődni stresszhelyzeteikből, hozzájárulhatnak a pozitív szülői minták kialakításához, és erős alapot teremthetnek gyermekeik számára az élet kihívásainak megválaszolására.

Hogyan segíthetnek az érzelemkezelő technikák az anyai stressz kezelésében?

Összességében látható, hogy léteznek olyan stresszélmények, amik testi, lelki egészségkárosodáshoz vezetnek – ezek a distressz élmények. A pszichológia általában ezekről az élményekről beszél. De tudni kell, hogy nem csak káros stressz van, hanem hasznos is. Az eustressz nem káros, sőt a fejlődést elősegíteni képes, a siker és a motiváció érzésével együtt járó folyamat.

Az érzelemkezelő technikák kritikus szerepet játszanak abban, hogy segítsenek a kisgyermekes anyáknak megbirkózni az anyai stressz okozta kihívásokkal. Az egyik leghatékonyabb módszer az érzelmi intelligencia fejlesztése, ami lehetővé teszi az érzelmek felismerését, megértését és hatékony kezelését. Az érzelemkezelés során kialakított stratégiák segítik az anyákat abban, hogy ne csak az életük nehézségeivel szemben álljanak, hanem azokból is tanuljanak, és erősödjenek meg.

Érzelemkezelő technikák, amiket bátran kipróbálhatsz

Az érzelmi egyensúly fenntartása és az anyai stressz kezelése szorosan összefonódik az egészséges érzelemszabályozó technikák alkalmazásával. A nulladik lépés mindig az, hogy feltegyük magunknak a kulcskérdéseket

 • Hogyan tudnám megvigasztalni magam?
 • Milyen lépéseket tehetek?
 • Milyen lehetőségeim vannak?
 • Milyen erőforrásokra támaszkodhatok?

Ezek a lépések segítenek egy tudatosabb és hatékonyabb érzelemszabályozási stratégia kialakításában, amely összhangban van a jelenlegi szükségleteinkkel és körülményeinkkel.

1. Kognitív átkeretezés

Változtasd meg gondolkodásmódodat, és nézd meg a helyzetet más szemszögből. Az átkeretezés segít az érzelmi reakcióid konstruktívabbá tételében.

2. Meditáció és légzéstechnikák

Nyugtasd meg az elmédet és oldd fel a feszültséget meditációval és mély légzéssel, így könnyebben kezelheted az anyai kihívásokat.

3. Naplózás

Vezess naplót az érzéseidről és gondolataidról. Ez segít az önismeretben és az érzelmi terhek könnyebb feldolgozásában.

4. Pozitív gondolkodás és megbocsátás

Fejleszd a pozitív hozzáállást, és tanuld meg megbocsátani magadnak és másoknak. Ez nagyban hozzájárul az érzelmi jólléthez.

5. Nevetés

A nevetés csodákra képes. Találj humoros oldalakat a kihívásokban, és engedd meg magadnak a nevetés gyógyító erejét.

6. Alternatív megoldások keresése

Keresd az alternatív megoldásokat a problémákra, és gyakorold a rugalmas alkalmazkodóképességet az anyai szerepedben is.

7. A jó dolgok megkeresése az adott helyzetben

Mindig próbáld meg az optimizmust megtalálni. Az adott helyzetben keress olyan pozitív aspektusokat, amik segítenek a stressz csökkentésében.

8. Testedzés

Az aktív mozgás felszabadít endorfint, ami javítja a hangulatot és segít az érzelmi stabilitás fenntartásában.

9. Irányított figyelemelterelés

Szándékosan irányítsd a figyelmedet pozitív és építő gondolatokra, hogy eltereld a figyelmet a stresszt okozó tényezőkről.

10. Társas támogatás kérése

Ne félj segítséget kérni és megosztani az érzéseidet másokkal. A társas támogatás erőt adhat az anyai stressz kezeléséhez.

Miért fontos, hogy hatékony érzelemkezelési technikákat alkalmazzunk?

Az érzelemkezelő technikák alkalmazása nem csak az anyák számára jelent segítséget, hanem pozitív hatást gyakorol a gyermekükre is. Az érzelmi intelligenciával rendelkező anyák képesek jobban megérteni és reagálni a gyermekük érzelmi szükségleteire, ezáltal erősítve a köztük lévő kapcsolatot és támogatva a gyermek érzelmi fejlődését.

Az érzelemkezelés egyik kulcsfontosságú eleme az önismeret és az önreflexió. Az anyák, akik képesek azonosítani saját érzelmeiket, könnyebben felismerhetik a stresszkeltő tényezőket, és hatékonyabban alkalmazhatnak személyre szabott megküzdési stratégiákat.

Ha tovább szeretnéd fejleszteni az önismeretedet és az az önreflexióra való képességdet, foglalj időpontot a Pozitív pszichológiai konzultációra. Ezen az egy alkalmas online segítő beszélgetésen olyan készségeket mutatok meg, és olyan egyedi öngondoskodási rutint alakítunk ki Neked, ami segítségével Te is visszatalálhatsz a nyugodtabb, pozitívabb, lelkesebb, magabiztosabb és kiegyensúlyozottabb önmagadhoz.

Shopping Cart
Bezárás

Scroll to Top