Személyközpontú pszichológia

A pszichológiai tanácsadás tudomány, és ez azt jelenti, hogy vannak tudományosan bizonyított készségek, amelyeket a pszichológusképzés eredményeként fejlesztünk ki. Én személyközpontú módszertanban képződtem. Ez az a terápiás irányzat, ami a megszületésétől kezdve szorosan összefonódott a kutatással. Rogers, aki a terápiás kutatás egyik első és meghatározó alakja volt, főképp azon fáradozott, hogy mérhetővé tegye a terápia történéseit, és hogy érvényes adatokat nyerjen annak a hatékonyságáról és folyamatáról. A személyközpontú irányzat azon kevesek egyike, amelynek hatékonyságvizsgálatát már Magyarországon is elvégezték.

Mit is takar a személyközpontú, rogersi vagy humanisztikus pszichológia?

Alapfeltevése, hogy az emberi természet eredendően jó, és megfelelő környezeti feltételek mellett minden személy képes a növekedésre, vagyis a benne rejlő lehetőségek kibontakoztatására, személyisége fejlesztésére. A személyközpontú pszichoterápia Rogers szerint elsősorban kapcsolat, növekedést segítő találkozás, amelyben a kliens voltaképpen önmagán segít. A rogersi pszichoterápiának a célja a személyiségfejlődés akadályainak felszámolása.

Én úgy gondolom, hogy minden pszichológiai segítő folyamatnak ezen kellene alapulnia.

Nekem a személyközpontúság legfontosabb eleme, hogy pozitív, optimista emberképe van: az embert eredendően jónak, a fejlődés lehetőségét pedig eleve adottnak veszi. Ebben a szemléletmódban az ember tudatos és kreatív lény, belső szabadság és a saját sorsáért viselt felelősség jellemzi. Az élet célja a növekedés, valamivé válás, önmegvalósítás. A nevelés feladata pedig ennek az önmegvalósításnak a támogatása.

Az egyetemen még csak a jegyzeteim utolsó pontjaként megtanultam, viszont anyaként spontán, szinte ösztönösen fedeztem fel, hogy ezek az elvek hogyan kapcsolódnak a gyermeknevelés gyakorlatához. A személyközpontú terápiás módszertanból építkezik a montessori nevelés is. Amit gyakorló szülőként igen nagyra értékelek.

Így ébredtem rá, hogy egy szép körben záródnak össze a szakmai, gyakorlati és a személyes, nevelési alapelveim. 🙂